Fysiotherapie voor elke leeftijd!

Kleinschalige praktijk

Binnen 48 uur een afspraak

Met welke zorgverzekeringen hebben wij een contract?

Wij hebben in 2023 met elke zorgverzekeraar een contract, met uitzondering van CZ just. Let op met CZ dus wel.

Wanneer wordt fysiotherapie vergoed?

Als u een aanvullende verzekering heeft, bent u verzekerd voor Fysiotherapie. Hoeveel Fysiotherapie u vergoed krijgt, hangt af van de dekking van uw aanvullende verzekering en kunt u in de polisvoorwaarden teruglezen.

Klik hier voor meer informatie

Aanvullende verzekering en chronische machtiging

Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is vastgesteld. Dit is een lijst met chronische aandoeningen waarvoor langdurig fysiotherapie noodzakelijk wordt geacht. Wanneer u een verwijzing heeft voor een dergelijke aandoening zullen de behandelingen vanaf de 21e behandeling vergoed worden vanuit uw basisverzekering. U kunt de lijst met aandoeningen vinden op de website van uw zorgverzekeraar.

Via enkele eenvoudige vragen kunt u bekijken hoe dit in zijn werk gaat en wat of wanneer u moet betalen:

Heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist voor fysiotherapie bij een chronische aandoening die voor komt op de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie?

  NEE

  JA 

De behandelingen komen allemaal voor de rekening van uw aanvullende verzekering totdat deze opgebruikt zijn en daarna moet u ze zelf betalen.

De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering als u voldoende bent verzekerd.

Heeft u minimaal 20 keer fysiotherapie in uw aanvullende pakket zitten?

  NEE

  JA

Bent u niet voldoende aanvullend verzekerd dan moet u het resterende deel (20x min het aantal behandelingen vergoed door aanvullende verzekering) zelf betalen.

Een aantal verzekeringen dekt in het geval van een “chronische aandoening” wel de eerste 20 behandelingen, lees dit goed door in uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar om het na te vragen. 

U krijgt geen rekening voor de eerste 20 behandelingen

 

 

*Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding uit uw basisverzekering.

LET OP! Wanneer de behandelingen (vanaf de 21e behandeling) uit uw basisverzekering komen, wordt er aanspraak gemaakt op het eigen risico van uw verzekering. Voor 2020 is het minimale eigen risico vastgesteld op € 385,-. Alleen zorgverzekeraar DSW hanteerd een lager eigen riscio van €375,- per jaar.

Wanneer moet u fysiotherapie zelf betalen?

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft dient u uw behandeling zelf te betalen.
Voor informatie over onze tarieven klik hier.

U kunt met ieder soort klacht bij ons terecht

Stel al uw vragen geheel vrijblijvend aan een van onze specialisten of maak direct een afspraak