Sensorisch integratietherapie

Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Vaak is een dergelijke waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet te doen. Maar ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen.

Neem direct contact op.

Wat is sensorisch integratietherapie?

De samenwerking tussen waarnemen en de activiteit die daarvan het gevolg is, wordt sensomotorische integratie genoemd.

Problemen met de sensomotorische integratie ontstaan door stoornissen in de verwerking van die zintuigprikkels. Dit doet zich vooral voor met de informatie die de verschillende vormen van het voelen oplevert. We voelen dan ons lichaam en onze bewegingen onvoldoende. Daardoor gaan veel activiteiten fout, gebeuren langzaam of gebeuren niet logisch. Als de verwerking van deze prikkels niet goed verloopt, kan dit verwarrende en onduidelijke problemen opleveren op het gebied van motoriek, gedrag en leren

Sensorisch intergratiefysiotherapie

Voor wie is de Sensorisch integratietherapie?

In principe voor iedereen. Zowel kinderen, verstandelijk- en lichamelijk beperkten en volwassen mensen kunnen last hebben van sensorische integratieproblematiek.

Wanneer of bij welke klachten kan sensorisch integratietherapie helpen?

Wanneer de sensomotorische integratie niet goed functioneert, veroorzaakt dit vaak extra problemen bij kinderen die druk, angstig, onhandig of hoog sensitief zijn. Datzelfde komt ook voor bij kinderen met DCD, een allergie, ADHD, PDD-NOS, autisme, het Asperger-syndroom of het syndroom van Down en bij kinderen met een motorische- of een verstandelijke handicap.
De problemen zijn vaak verwarrend. De kinderen zijn wisselvallig in hun gedrag, hebben moeite met aandacht/ concentratie en kunnen niet stil zitten. Ze vertonen problemen, als onhandigheid, veel vallen, slechte coördinatie, slecht evenwicht, moeite met spelen of samenspelen, om onduidelijk redenen emotioneel reageren, moeite met aankleden en slordig eten. Hoewel ze goed kunnen zien en horen, draaien ze toch letters om, hebben moeite vormen en woorden te onderscheiden, of praten slechter dan andere kinderen van hun leeftijd.
Om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen op de juiste manier verwerkt worden door het zenuwstelsel. De sensorisch integratietherapie vormt de basis van de motoriek, het leervermogen en het sociaal emotioneel functioneren.

Wat kunt u verwachten?

Het onderzoek bestaat grofweg uit 2 onderdelen. De anamnese (het vraaggesprek) en het lichamelijk onderzoek. Hieronder leggen we verder uit wat u zich hierbij voor kunt stellen.

Vraag gesprek

Wanneer u en uw kind bij ons komen starten we met een anamnese. Dit is een vraaggesprek met als doel het inzichtelijk maken van de problemen en de bijbehorende hulpvraag die jullie hebben.
Over het algemeen worden er vragen gesteld over de voorgeschiedenis, de prikkelverwerkingsproblematiek/sensorische integratie en de motorische ontwikkeling tot dan toe maar ook andere ontwikkelingsdomeinen als bijvoorbeeld spel ontwikkeling, spraak-taal ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod. Maar ook onderwerpen als hobby’s of sporten worden besproken in dit vraaggesprek. Om de prikkelverwerkingsproblematiek goed in kaart te brengen wordt vaak gebruik gemaakt van een vragenlijst (de Sensori Profile).

Lichamelijk onderzoek

Na het in kaart brengen van de hulpvraag door middel van de Sensori Profile, kijken we of de problematiek die bij de Sensori Profile naar voren komen, ook gezien worden tijdens een sensomotorische observatietest of een observatie in bijvoorbeeld de klas, thuis of ergens anders waar de problemen voor komen. Wanneer de hulpvraag ook op het gebied van de motorische ontwikkeling ligt, zullen er tests gedaan worden om het motorisch functioneren van uw kind in kaart te brengen. Deze tests bestaan veelal uit spelletjes.

Na het afronden van het onderzoek en observaties worden de bevindingen besproken en stellen we, indien nodig, samen een behandelplan op.

Behandeling

Sensorisch integratietherapie is een behandelmethode voor kinderen en volwassenen, maar wordt het meest aan (jonge) kinderen gegeven. Door het aanbieden van gedoseerde prikkels voor de verschillende zintuigsystemen afzonderlijk en in combinatie met elkaar wordt het lichaam gestimuleerd deze prikkels beter te verwerken. Een beter verlopende prikkelverwerking heeft doorgaans als resultaat een verbeterde, vloeiend verlopende motoriek, vooruitgang in (school-) vaardigheden, minder gedragsproblemen en meer zelfvertrouwen.

Kinderen met sensorische integratieproblemen kunnen niet vertrouwen op de informatie van uit de zintuigen, hoewel de zintuigen zelf intact zijn. De activiteiten zijn weinig doelmatig, omdat de inkomende informatie en de verwerkingsprocessen niet goed verlopen. Ze kunnen daardoor vaak een activiteit niet blijven volgen en/of volbrengen, daar veel dingen hun verwarren, afleiden, te erg opwinden of van hun stuk brengen. Kinderen met sensorische integratieproblemen hebben veelal een veranderlijke alertheid. Onder alertheid verstaan we de mate van oplettendheid. Doordat hun zintuiglijk informatiesysteem stabiliteit mist, kunnen ze minder goed aangepast reageren, terwijl ze doorgaans over een goede intelligentie beschikken.

Sensorisch integratietherapie richt zich op het belang van een goede integratie van de informatie, verkregen via de verschillende zintuigsystemen, door middel van het aanbieden van doelgerichte en specifieke activiteiten. Het doel is verandering aan te brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van het kind de sensorische informatie organiseert, zodat het kind beter in staat is tot interactie met de wereld om zich heen. De therapie ziet er uit als spel, waarbij het kind zelf een grote inbreng heeft. De activiteiten zijn echter zo opgezet en ontworpen dat ze de juiste sensorische informatie verschaffen en de daarop passende reactie uitlokken. Er wordt uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van het kind, waarbij de therapeut de individuele doelen bewaakt en bijstuurt.

Tijdens de behandelperiode wordt regelmatig contact onderhouden met de ouders, de arts en de school. Hoe lang een kind therapie nodig heeft varieert, van 3 maanden tot meer dan een jaar. Net als bij een gewone ontwikkeling vergt een verandering van het functioneren van het zenuwstelsel tijd. Het is een ontwikkelingsproces; afhankelijk van de aard van de problemen, de reactie op de behandeling en de participatie van de omgeving, zal het proces een kortere of langere tijd in beslag nemen.

Met én zonder verwijzing

U of uw kind kan door een leerkracht van school, huisarts of een specialist doorverwezen worden. Maar ook als u zichzelf of uw kind herkent in bovenstaand verhaal kunt u contact opnemen met de praktijk en kunnen wij door middel van een onderzoek kijken of u of uw kind daadwerkelijk sensorische integratieproblematiek heeft. U kunt dus ook zonder verwijzing bij de sensorisch integratie therapeut terecht. Wanneer behandeling aan huis noodzakelijk is kan het zijn dat er toch een verwijzing nodig is. Dit is afhankelijk van uw verzekering. Twijfelt u of u een verwijzing nodig heeft? Neem gerust contact met ons op.

Vergoedingen en tarieven

Voor informatie over vergoeding en tarieven klik hieronder.

De therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze therapie

Anneke de Vos

U kunt met ieder soort klacht bij ons terecht

Stel al uw vragen geheel vrijblijvend aan een van onze specialisten of maak direct een afspraak