Het is weer tijd om uw zorgverzekering eens kritisch te bekijken en wellicht over te stappen. Wij informeren u graag over de veranderingen die er bij ons zullen zijn in 2021 wat betreft contracten met zorgverzekeringen.

Voor 2021 zullen wij weer, zoals u van ons gewent bent, contracten afsluiten met zorgverzekeraars. Wij sluiten ook nu weer met alle zorgverzekeraars contracten af. Zorgverzekeraar CZ heeft 1 label, CZ Just, waarmee wij geen contract zullen hebben in 2021.
Met alle andere zorgverzekeraars en onder hangende labels hebben wij wel contracten. Dus ook met CZ en CZ direct.

Wanneer u verzekerd bent bij CZ Just in 2021 betekend dit dat u een deel van de behandeling zelf zal moeten betalen wanneer u bij ons onder behandeling komt, ondanks dat u een aanvullende verzekering heeft. CZ Just bied ook geen aanvullende verzekering fysiotherapie voor kinderen, ook niet als u als ouder een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie.

We wensen iedereen weer succes met het vinden van een passende verzekering voor 2021!